Produse / Praline si ciocolata

84,24 Lei
32,42 Lei
2,15 Lei

Batonul Copilariei 30g

Cod: 1200588
0,54 Lei

Batonul Copilariei 50g

Cod: 1200584
1,08 Lei

Batonul Copilariei 80g

Cod: 1200581
1,72 Lei
2,15 Lei
31,38 Lei
2,15 Lei
5,15 Lei
5,15 Lei
10,32 Lei
5,68 Lei
5,68 Lei
5,68 Lei
5,68 Lei
12,44 Lei
5,69 Lei
2,52 Lei
3,24 Lei

Ciocolata Amaruie 100g

Cod: 0600229
3,13 Lei
2,68 Lei

Ciocolata Animals 100g

Cod: 0600189
5,52 Lei

Ciocolata Cocos 90 g

Cod: 0800848
2,52 Lei
3,18 Lei
3,96 Lei
4,02 Lei
2,68 Lei
2,68 Lei
4,02 Lei
4,02 Lei
2,68 Lei
2,68 Lei
3,20 Lei
3,13 Lei
4,02 Lei
5,29 Lei
2,68 Lei
2,68 Lei
5,52 Lei
3,72 Lei
3,72 Lei
3,96 Lei
3,96 Lei
3,96 Lei
3,96 Lei
5,94 Lei
1,68 Lei
19,04 Lei
19,02 Lei
4,08 Lei
4,08 Lei
3,40 Lei
3,40 Lei
4,08 Lei
4,08 Lei
3,40 Lei
4,08 Lei
3,79 Lei
4,08 Lei
4,84 Lei
4,91 Lei
4,91 Lei
3,60 Lei
3,60 Lei
3,60 Lei